Фондация „Тракия Тех“ е технологичен партньор на Община Пловдив, упълномощен да създаде, поддържа и управлява масив от данни за маршрутите, разписанията и линиите на обществения градски транспорт съгласно General Transit Feed Specification (GTFS) и да ги предоставя на Google за услугата Google Transit на Google Maps.

Фондация „Тракия Тех“ изпълнява този ангажимент безвъзмездно и доброволно като част от целите ни за дигитална трансформация на индустрията и бизнеса в България. Преобразуваме в нужния формат разписанията, маршрутите и линиите на градския транспорт на Пловдив, както те са възложени от общината на транспортните фирми подизпълнители. Тези данни са статични и нямат връзка с данните в реално време от центъра за управление на градския транспорт, които се изобразяват върху таблата на спирките из града.

Заради трафик, аварирали автобуси или временни изключения е възможно да има разминавания между действителността и данните, които Google Maps рапортува, затова те следва да се приемат за ориентировъчни.

Ако откриете проблем с данните за градския транспорт на Пловдив в Google Maps, можете да докладвате забелязаната неточност чрез този формуляр.

БЕЛЕЖКА: От началото на 2022 година преустановихме поддръжката и обновяването на GTFS данните за Пловдив тъй като Община Пловдив и ОП „Организация и контрол по транспорта” не ни предоставят своевременно такива.